2018/2: csomópont, vasút, közút, híd, alapozás, szerkezetmegerősítés, támfal, metró, városi vasút, aluljáró, rehabilitáció, alagút, csővezeték, akna, vízzáróság, betontechnológia, vízépítési műtárgy, rekonstrukció, mérnök, geológia, csatornahálózat, talajvíz, vízkezelés
Inno-tér
2015. augusztus 12.

Megjelentek a KEHOP első felhívásai

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 2015. július 28-án meghirdetett öt felhívása ivóvízminőség-javító, szenny­vízkezeléssel és hulladékgazdálkodással összefüggő projekteket támogat több mint 57 milli­árd forint értékben.


A KEHOP két új kiírása a szennyvízkezelés területén a meglévő szennyvízcsatorna-rendszerek bővítéséhez, a szennyvíztisztító telepek korszerűsítéséhez, a szennyvíziszap-kezelés és -hasznosítás fejleszté­séhez, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízfogadó műtárgyak kiépítéséhez biztosít támogatást.

Ezekben a támogatási konstrukciókban a 2007–2013-as fejlesztési időszakban forráshiány miatt elutasított beruházásokhoz vagy a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) forrásokból folyamatban lévő szakaszolt projektek továbbfinanszírozásához nyerhető el összesen közel 39 milliárd forint forrás.

Az ivóvízminőség-javítását célzó felhívások egyebek között a térségi víz­ellátó rendszerek kialakítását, a más vízbázisra való áttérést és az ivóvízhálózat rekonstrukcióját támogatják. Az e projektekre rendelkezésre álló vissza nem térítendő támogatás összege több mint 8 milliárd forint.

A 10 milliárd forint forráskerettel rendelkező, a települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztésére meghirdetett felhívás a KEOP-ból támogatott, folyamatban lévő szakaszolt projekteket támogatja, és egyebek mellett a használt termékek átvételét biztosító újrahasználati központok kialakításához, a szelektív hulladékgyűjtő és szállítókapacitás fejlesztéséhez, valamint a szemléletformással kapcsolatos feladatokhoz nyújt pénzbeli eszközöket.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program a 2014–2020-as európai uniós fejlesztési ciklusban összesen több mint 379 milliárd forintot tesz elérhetővé ivóvízminőség-javító és a szennyvízkezelés megvalósítását célzó beruházásokra, és közel 122 milliárd forintot a hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos projektek kivitelezésére.•

 
Inno-tér
Innotéka Mélyépítés