2017/1: közút, geológia, vízépítési műtárgy, töltés, betontechnológia, támfal, korrózióvédelem, csatornahálózat, talajvíz, szigetelés, műanyag cső, vasút, városi vasút
Testre szabott megoldások árvízvédelmi rendszerekhez

Árvízvédelem a Dagályon: vasbeton vízzáró résfal kivitelezése

A Bauer Magyarország Speciális Mélyépítő Kft. 27 éves hazai működése alatt több árvízvédelmi rendszer védelmének megépítésében vett részt, a többi között a Dagály Fürdő FINA 2017 Úszópalota projektben is.


A  Market Zrt. végezte az uszodakomplexum-beruházás kivitelezésének lebonyolítását, melynek kiemelten fontos részét képezte az árvízvédelmi rendszerhez tartozó vízzáró résfal megépítése, melyet a Bauer Magyarország Speciális Mélyépítő Kft. kivitelezett a megrendelő megbízása alapján. Cégünk számára különösen érdekes feladatnak bizonyult a Dagály projekt, mivel nemcsak egyszerű kivitelezőként, hanem szakmai tanácsadóként is közreműködhettünk ebben a munkában. A vízjogi létesítési engedélyezési és komplett kiviteli terv dokumentáció elkészítésére a Mélyépterv Komplex Zrt. kapott megbízást, de a folyamatban cégünk is részt vett, és tervezői, illetve kivitelezői tapasztalataival támogatta a tervezőcsapatot.

Réselés és cölöpözés a Dagály fürdő területén

Felmerül a kérdés: miért, és hogyan kellett árvízvédelmi rendszert építeni?
A Dagály strand elöntés elleni védelméért felelős nyári gát állapota már fejlesztésre szorult, a korona élmagassága pedig elmaradt a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben elvárt mértékadó árvízszint (MÁSZ) +1,30 m magasságtól, másrészt az úszópalota zavartalan ki­vitelezésének alappillére volt a terület megóvása egy esetleges árvízi elöntéstől. A tenderkiírás alapján a védvonalnak I. rendű árvíz­védelmi védvonallal szemben támasztott követelményeknek kell megfelelnie a későbbiekben is.

A védmű így épül fel: a Népfürdő utcai kanyartól a Rákos-patak mentén, majd a Dunával párhuzamosan, az Árpád híd pesti hídfő északi oldaláig tart 840 fm hosszan. Két fő szakaszból áll, az első szakasz pedig még két egységből. Az első a Rákos-patak torkola­táig, a második egység a torkolattól a Dunával párhuzamosan az uszoda déli határáig. A második szakasz az uszodahatártól az Árpád hídig.

Réselőgép – markoló pozícióbeállítása

A rendszert 40/45 cm vastag, anyagában vízzáró vasbeton résfal és arra támaszkodó, részben monolit vasbeton támfal (az Úszó­palota környezete, másrészt a mobil árvízvédelmifal-szerkezet, a Dagály strand és a Duna-part szakasz) alkotja. A jellemző kiépítési sík MÁSZ 104,90 mBf + 1,30 m, + 10 cm az uszoda környezetében. A résfal talpa 93,20 mBf a Rákos-patak mentén, további szakaszokon 93,80 mBf, követve a vízzáró agyag felső síkját. A réstalp és az agyag között átlagosan 70 cm a magasságkülönbség, ezen a jellemzően homokos kavics sávon áramlik a talajvíz a későbbiekben. Az áramlás iránya a Duna vízállásától függően változó. A talajvíz szintjének szabályozására a védművel párhuzamosan drénrendszer került beépítésre.
A védmű teljes hosszában, az uszodakomplexum megvalósulásának részeként 5 m széles gyalogos, illetve kerékpáros út is létesül.

Résfal betonozása

A tervezéskor és a réselési munkák során az alábbiakra kellett különös tekintettel lenni:

  • A 2 m és a 4,7/4,0 m nagy átmérőjű védművet ferdén keresztező angyalföldi csatornázási művek telepéről érkező záporkiömlőkre, ahol a csatornákkal párhuzamos résfalas munkatér-határolás mellett vasbeton műtárgyak kerültek megépítésre a projekt későbbi fázisában.
  • A Dagály strand vizeit a Dunába juttató átemelő gépház folyamatos üzemére: ezen a területen 22 m résfal kivitelezésére az új átemelő üzembe helyezése után került sor. Az új átemelőből érkező résfalat keresztező áttörésekhez a résarmatúrákba előre beépített DN900 és DN700 vízzáró átvezetések kerültek beépítésre. Különös odafigyelést igényelt a maximálisan megengedett ±3 cm elhelyezési pontosság.
  • Az úgynevezett Magda vezeték és résfal keresztezésére: A Margitszigetről a Dagály fürdőbe érkező termálvíz ellátását biztosító vezeték megóvására a résvezető gerendapár építésekor, előre beépített védőidomokkal kellett ellátni a vezetéket, majd a résfal kivitelezése során mindvégig ügyelni a vezeték épségére. Itt az érintett réstáblában – a biztonság érdekében – köteles résmarkolóról merevszáras résmarkolóra váltottunk át.

Egy esetleges árhullám tette indokolttá az uszoda környezetében a résfal mielőbbi elkészítését, ami a feszített tempóban komoly kihívást jelentett tervezési, organizációs és anyagellátási szempontból egyaránt.

KIbontott résfal és a 4,70/4,0 nagyátmérőjű záporkiömlő csatorna

Közben párhuzamosan haladt az uszoda alapozása és a csatornavédelem cölöpözése, illetve a földmunka is. A réselést két és fél hónap alatt kellett kivitelezni úgy, hogy ez alatt az idő alatt a munkaterület-átadás és a tervek szállítása többször szakaszosan történt. Kiemelten fontos volt, hogy a védmű vasbeton résfalának kivitelezését a párhuzamosan zajló kivitelezési folyamatokkal összehangoltan kellett elvégezni. Jellemző volt, hogy 12 m sávban állt rendelkezésre munkaterület a nagy átmérőjű csatornaátvezetéseknél, és annak érdekében, hogy elkerüljük azok terhelését, speciális pozíciókból dolgoztattuk a munkagépeket.

Réselő géplánc

A szakmai kihívások mellett rendkívül büszkék vagyunk a sikeresen elvégzett munkára, mert mind a tervezést, szervezést, koordinálást, nyersanyagbeszerzést és kivitelezést illetően különleges teljesítményt igényelt a projekt.

Saját fejlesztésű technológia árvíz- és környezetvédelmi célokra, munkatér-határolásra

Az árvízvédelmi rendszerekhez a Bauer Magyarország Speciális Mélyépítő Kft. más, rendkívül hatékony, egyedi technológiákat is alkalmaz, mint például a Mixed in Place (MIP), vagyis a helyben kevert talaj. Ez a technológia a Bauer saját fejlesztése, melyet világ­szerte alkalmaznak árvízvédelmi, környezetvédelmi célokra és munkatér-határolásra egyaránt. A technológiát sikeresen alkalmaztuk árvízvédelmi töltések megerősítésére az ország több térségében.

MIP keverőtelep

Az elmúlt években, több projektben, megközelítőleg 70 000 m² MIP fal 7–12 m közötti mélységben került kivitelezésre cégünk által. Ennek a technológiának számos előnye van a „hagyományos” vasbeton résfallal szemben az árvízvédelmi rendszerek kiépítésénél, illetve rekonstrukciójánál. A gyors kivitelezési idő mellett az élőmunka igénye a ma használatos technológiákhoz képest alacsony, az anyagszállítás csekély teherforgalommal jár, a kitermelt talaj elszállítása pedig minimális mértékben terheli a környezetet.

MIP mobil puffer tartály

Ez az innovatív technológia magában foglalja a vízzáró panelek fúrását és homogenizálását. A szerelék spiráljaiban szuszpenziócső található, melyen keresztül fúrás közben folyamatosan adagoljuk a bentonitos-cementes szuszpenziót, ennek eredményeképpen a talaj­réteg apró üregei megtelnek kötőanyaggal, a talaj szerkezete és összetétele megváltozik. A módszer eredménye a fúróegység alakját követő szilárd talajréteg.

Háromspirálos MIP-szerelék

Először elkészülnek a primer panelek a 3 spirálos szerelék le-föl mozgatásával, ez homogenizálja a talajt. A primer panelek között helyezkednek el a szekunder panelek, ezeket utolsó munkafázisként összedolgozzuk a primer panelekkel. Ezzel a technológiával – megfelelő talajkörnyezetben – 1 × 10–8 m/s-nál kisebb vízáteresztési tényezőt tudunk elérni.

MIP-fal kivitelezési folyamata

A MIP-fal alkalmazható munkatér-határolásra is, ezt számos sikeresen kivitelezett projekt bizonyítja Miskolcon, illetve Budapest több kerületében.

A Bauer Magyarország Speciális Mélyépítő Kft. folyamatos fejlesztésekkel, képzésekkel készül fel a nehezebbnél nehezebb feladatok megoldására. Számunkra fontos, hogy minden egyes beruházás kapcsán az adott körülményekhez illeszkedő, a lehető leghatékonyabb kivitelezési technológiát válasszuk annak érdekében, hogy mindig eredményes, minőségi munkát tudjunk végezni megrendelőink igényeit szem előtt tartva.•

 
Innotéka Mélyépítés