2018/1: vasút, közút, pályaszerkezet, alagút, szigetelés, városi vasút, felügyeleti rendszer, betontechnológia, zsalurendszer, híd, felüljáró, rekonstrukció, csatornahálózat, csővezeték, rehabilitáció, geológia, földmű, alapozás, szerkezetmegerősítés
2018. április 16.

Szerző:
Karakas János
szerkezetépítési
divízió vezető
karakas.janos@whb.hu
West Hungária Bau Kft.


Eltérő egyedi műszaki megoldások

A Puskás Ferenc Stadion szerkezetépítése

Az 1953-ban felépült Népstadion, mely korának egyik legkorszerűbb létesítménye volt, labdarúgó-mérkőzéseknek és atlétikai versenyeknek adott otthont. Küzdőterén a sportolók mellett felléptek híres rockegyüttesek, mint a Queen, a Guns N’ Roses, a Genesis vagy a Metallica. A legendás Népstadiont a leghíresebb magyar labdarúgóról, Puskás Ferencről nevezték el a 75. születésnapján, 2002-ben. Az utolsó hivatalos labdarúgó-mérkőzés 2014. július 24-én volt, a Ferencváros a Rijeka csapatát fogadta.


A teljesen nyitott stadion az évtizedek során elvesztette állékonyságát, a felső karéj életveszélyessé vált. A statikai vizsgálatok után a kormány a stadion teljes lebontása mellett döntött. Az új Puskás Ferenc Stadion építését egy tervpályázat előzte meg, melyen Skardelli György pályaműve lett a befutó. Az új stadion fő építészeti elemei követik a régi stadion külső homlokzati megjelenését. A Népstadion felső lelátósorának annak idején a tervekhez képest csak a 40 százaléka épült meg. Az új Puskás Ferenc Stadionban három lelátósor lesz, befogadóképessége 67 200 fő. A stadion kilencszintes lesz, a lelátókat hat monolit födémen keresztül közelíthetik meg a nézők. 38 pilon épül fel az ellipszis kerülete mentén, melyből 34 tartalmaz lépcsőházat. Ezek a pilonok – a régi stadion pilonjaihoz hasonlóan – kifelé dőlő monolit vasbeton szerkezetek.

A létesítményen hatalmas felületen jelenik meg vasbeton, ami esztétikai szempontból lényeges. A szerkezetek kivitelezése ezért fokozott figyelmet igényel mind a monolit vasbeton szerkezetek kivitelezőitől, mind az előregyártott vasbeton szerkezetek gyártóitól. A Puskás Ferenc Stadion felépítése a szokásostól eltérő egyedi műszaki megoldások miatt, valamint az előregyártott vasbeton szerkezet és az acélszerkezet számos kapcsolódási pontjának kialakítása miatt különösen nagy kihívást jelent a szerkezetépítőnek. Ezt tovább nehezíti, hogy – kitéve az időjárás viszontagságainak – szűk határidő áll rendelkezésünkre a megfelelő minőségű vasbeton szerkezetek kialakítására. A kivitelezés folyamán együtt dolgozik a területen a monolit szerkezetépítő, az előregyártott vasbeton elemeket elhelyező és az acélszerkezet elhelyezését végző kivitelező. Így különösen fontos minden munka­folyamat gondos megtervezése, összehangolása. A West Hungária Bau (WHB) szerkezetépítő divízióját alkotó mérnökök több évtizedes szerkezetépítési gyakorlattal rendelkeznek, a fiatal feltörekvő mérnökök garantálják a legújabb technikai ismereteket. Csapatunk tagjai több, Magyarországon felépült stadion kivitelezését vezették.

A stadion szerkezete 8 dilatációs egységre bomlik, a sarokrészek, a pálya hosszoldala, valamint rövid oldala menti szakaszokra. A kivitelezést három szerkezetépítő vállalkozás végzi, jelenleg az átlag kivitelezői létszám meghaladja a 600 főt. A monolit szerkezet építése 2017 júniusában kezdődött meg. A szoros határidők miatt 16 hónap áll rendelkezésünkre, hogy a stadion vasbeton szerkezetei elkészüljenek. A monolit szerkezet építését 16 toronydaru és 5 autódaru segíti. A toronydaruk az építési tevékenységekhez igazodva különböző pozíciókban végzik munkájukat. Az előregyártott vasbeton szerkezetek elhelyezését egy 500, egy 160 és egy 120 t-s mobil daru végzi. A transzportbeton keverése a két helyszínre telepített betongyárban történik, melyek akkreditált laborral folyamatosan ellenőrzik az előírt betonminőséget. Az építési területen belül 12 mixer szállítja a betont, a szerkezetekbe juttatást a hagyományos, 36, 42, 44 m-es betonszivattyúk mellett a nagy szerkezeti magasságok miatt egyedi, az országban eddig nem használt, speciálisan a stadion kivitelezésére bérelt, 52 és 58 m-es pumpákkal végezzük.

A Puskás Ferenc Stadion alapozása CFA cölöpökkel készült. Az 1600 cölöp kb. 26 km hosszúságú. A labdarúgópályát körülvevő résfalra támaszkodó, –3,45 m szinten lévő, 50 cm vastag alaplemezt vízzáró betonból készült szintváltó fal választja el a bejárati szinti alaplemeztől.

A bejárati szinten lévő padlólemez 40 cm vastag monolit vasbeton, közvetlenül a fejtömbök felett helyezkedik el, és azzal összevasalva készül. A pilonok környezetében csak az összes födém bebetonozása után fejezhető be az alaplemez, hogy a süllyedések létrejötte ne okozzon maradandó alakváltozást a szerkezetben. A talpgerendákról és a fejtömbökről indulnak a monolit vasbeton falak és pillérek, melyek a lelátókat tartó harántirányú ferde előregyártott gerendákig, illetve a monolit síklemez födémig tartanak.

A 38 db pilon önálló szerkezeti egység. Az épület íves homlokzata mentén a pilonok tengelytávolsága 22–23 m, szélességük 7–8 m. A különböző alaprajzú monolit vasbeton pilonok alapozásakor 300–500 m³-es fejtömbök készültek a terhek elosztására. A pilonok magassága egyforma, falvastagságuk változó: 80–120 cm. Szerkezetük a statikai számítások eredményeképpen öszvérszerkezetű: monolit, utófeszített és előregyártott. A kúszó zsalus technológiával készült monolit vasbeton rész 30,60 m-ig tart. Innen a pilonok falai kettéválnak: a nyo­mott, függőleges, 5,30 m magas pillér fogadja a rácsos acélszerkezet egyik saruját. A külső oldali, húzott „kardot” utófeszítéssel kell ellátni, mely képes felvenni a tetőszerkezet 9000 kN húzó­erejét. A pilon feszítőpászmáinak alsó lehorgonyzása 16,40 és 20 m között történik. A 35,30 m-es síkon támaszkodik fel a tetőszerkezet másik saruja, és ezen a síkon rögzítik 6 cm átmérőjű Peikko elemekkel a helyszínen előregyártott 54 t súlyú kard­véget. A pilonokban lévő lépcsőpihenők monolit szerkezetek, a lépcsőkarok előregyártott vasbeton elemek. A kúszó technológiával készült falakhoz a követő szerkezetek különböző kapcsolatokkal csatlakoznak. A monolit vasbeton falakat és födémeket Comax vasalási csatlakozóval, nagyobb igénybevételek esetén Peikko Modix betonacél kapcsolatokkal kötjük be a falakhoz. A töltőszintek födémeinél az előbb említett kapcsolatokon kívül fészkek kialakításával és a vasalás átvezetésével biztosítjuk a szerkezetek együtt dolgozását.

A stadionban található monolit vasbeton födémek jellemzően 8 × 8–10 m fesztávú, 32 cm vastagságú rejtett gombafejes födémek. A pálya felőli oldalon a lelátó-alátámasztó gerendák, míg a külső íven a pilonok közti gerendák gyámolítják a födémet. A fő függőleges szerkezetek monolit vasbeton pillérek. Az épület merevítését az U alakú pilonfalak adják, ezt egészítik ki az alsó szinteken a sugárirányban elhelyezett 60 cm-es merevítőfalak.

A lelátóelemek és az azokat alátámasztó vasbeton gerendák előregyártott vasbeton szerkezetűek. A lelátó három egységre tagolódik: alsó, középső és felső karéjra. A lelátóelemek kéttámaszú tartóként viselkednek, az alátámasztó gerendák szintén, de néhol konzolosan kinyúlnak. Az alátámasztó gerendák esetenként monolit vasbeton födémet tartanak, ahol nemcsak a két szerkezet együtt dolgozását kell biztosítani, hanem komoly együttműködésre kényszerül a monolit szerkezetépítő és az előregyártott elemeket biztosító kivitelező.

A kivitelezést a Doka zsalurendszereivel végzik a szerkezetépítő alvállalkozók. A 80 cm átmérőjű pillérek fémzsaluzattal készülnek, a falak zsaluzását keretes fémszerkezetű és fagerendás zsaluzattal végzik. A változó magasságú födémek egyedi és keretes (Staxo) alátámasztó dúcokkal készülnek. A stadion kivitelezése során az összes zsaluzandó felület 322 500 m², eddig elkészült: 184 600 m². A nagy belmagasságok miatt a Staxo keretes állvánnyal bezsaluzandó magas szerkezetek alá 458 500 légm³ alátámasztásra van szükség. A pilonok látszóbeton-felületének zsaluzásához 15 db kúszóművet használunk. Ezek a három munkaszintű speciális zsaluzatok alkalmasak a szabadon álló, nagy magasságú pilonok elkészítésére. Megközelítésükhöz egyedi, 30 m magasságig felérő lépcsőtornyokat alkalmazunk.

A várható munkaidő-ráfordítás mennyisége 1 500 000 munkaóra lesz, ennek során a monolit vasbeton szerkezetbe 127 000 m³ betont és 19 300 t betonacélt dolgozunk be. Érdekesség, hogy a beépítendő betonacélok összhossza – a Föld átmérőjének hosszával megegyezően – 12 742 km. A stadion fedését egy 12 000 t összsúlyú rácsos szerkezetű acéltető látja el.

A West Hungária Bau Kft. csapata büszke arra, hogy Magyarország legnagyobb középületét építheti. Hűek leszünk nevünkhöz, és maradandót alkotunk!•

 
Innotéka Mélyépítés