2018/2: csomópont, vasút, közút, híd, alapozás, szerkezetmegerősítés, támfal, metró, városi vasút, aluljáró, rehabilitáció, alagút, csővezeték, akna, vízzáróság, betontechnológia, vízépítési műtárgy, rekonstrukció, mérnök, geológia, csatornahálózat, talajvíz, vízkezelés
2019. augusztus 30.

Szerző:
Kállai Gábor kereskedelmi
és termékmenedzser,
gabor.kallai@wavin.com


A vákuumos rendszer ötszörös vízmennyiséget szállíthat, kialakítása pedig gazdaságosabb

A fenntartható csapadékvíz-kezelés gyakorlata

Egy 2018-as adat szerint Magyarország lakosságának 72 százaléka – vagyis mintegy hétmillió ember városokban él. Az urbanizáció hatására nagyságrendekkel megnőtt burkolt felületekről elvezetett vízmennyiséggel a talajvízbázis újratöltődését gátoljuk meg.


Az új építésű épületek csapadékvízgyűjtése és elvezetése mellett az épületek körül általában nagy felületű burkolt parkoló­kat és odavezető burkolt útfelületeket is kialakítanak. Ennek következtében és az út menti vízelvezető árkok szikkasztó hatásának nagymértékű csökkenése miatt az összegyűlő csapadékvíz általában gyorsan, nagy sebességgel, a csapadékcsatornákat túlterhelve jut el a befogadókba. Ezek a felületek megakadályozzák a csapadékvíz ta­lajba jutását is, ami a talajvízszint süllyedéséhez és emiatt épület­süllyedésekhez, a vegetáció sérüléséhez vezethet.

Wavin QuickStream vákuumos esővízrendszer a Groupama Arénában (FTC-stadion, Budapest)

A csapadékvíz lapostetőkről történő összegyűjtése az utóbbi időkben nagy fejlődésen ment keresztül. A hagyományos gravitációs gyűjtő és elvezető csőrendszer csak a gyűjtővezeték lejtéséből adódó energiát használja a víz szállításához, ami nagyobb csőátmérőket és a lejtés miatti távolságoknál a vezeték szintkülönbségében is jelentős változást idéz elő. Ezek a vezetékek ezért a tetőszerkezet geometriájában ritkán helyezhetők el, és extrém terhelést okoznak. A megoldást a több mint harminc éve alkalmazott, hazánkban is nagymértékben elterjedt, úgynevezett vákuumos rendszerek jelentik.

A vákuumos rendszer csővezetékeit úgy méretezik, hogy az eső megfelelő intenzi­tásánál a csővezetékek teljes keresztmetszetükben megteljenek vízzel. A vákuumos rendszer a tetősík és az épületen kívüli külső csatorna szintkülönbségét használja ki energianyerés céljára. A speciális kialakítású tetőösszefolyó megoldás biztosítja, hogy a csőrendszerbe ne kerülhessen levegő. A telt szelvénnyel feltöltött ejtővezetékekben a gravitáció hatására lezúduló víz a gyűjtővezetékekben vákuumot idéz elő, amelynek segítségével a vezetékekben a csapadékvíz akár másodpercenként 4–6 méteres sebességre is felgyorsulhat, és így a gravitációs rendszerekhez képest azonos keresztmetszetű csővezetékek akár ötszörös vízmennyiséget is szállíthatnak. Ez jelentős mértékben csökkenti a tervezendő vezetékek keresztmetszetét, a vízzel telt vezetékek súlyát, csökkenti a beépítendő összefolyók számát, és ezáltal jóval gazdaságosabbá válik a kivitelezés. 300 l/s/ha eső­intenzitásnál egy 75 milliméter átmérőjű kifolyócsonkkal rendelkező tetőösszefolyó akár 750–800 négyzet­méteres tető­felületről is képes az esővizet összegyűjteni. A nagy sebességű kényszeráramlás miatt a tető alatti gyűjtővezetékeknek nem kell esést biztosítani, a vezetékek a tető síkja alatt vízszintesen vezethetők, és a vezeték öntisztulása így is biztosított. A műanyag csöves rendszerek nagymértékű hőtágulásának ki­védése érdekében a csöveket egy erre a célra kialakított és méretezett acélsínes függesztőszerkezethez rögzítik, ezzel lehet megakadályozni a csövek hőmozgását.

Közműhálózataink befogadóképessége korlátos, ezért az is fontos, hogy a nagy intenzitású csapadékvizektől a csatornahálózatot és szennyvíztisztítóinkat is teher­mentesítsük. Ilyen esetekben ma már a hagyományos kavicsos szikkasztók tároló­ka­pacitásának háromszorosát biztosító tég­latest alakú műanyag szikkasztóblokkokból felépített szikkasztómezők biztosíthatják a csapadékvíz újbóli visszajuttatását a talajba, és ezzel a csapadékvíz természetes körforgását segítjük elő az adott területen.

QBIC Plus szikkasztó/tározó rendszer telepítése

Ugyanezekből az elemekből hegesztett vízzáró fóliaborítással olyan záportározó mezők is kialakíthatók, melyekből a nagy intenzitású csapadékvizet áramlásszabályozó alkalmazásával, folyamatos kontroll alatt, megfelelően adagolva, késleltetve juttatjuk a közműhálózatba vagy a befogadóba. A tározókból megoldható a csapadékvíz újrahasznosítása – az öntözés vagy adott feltételek mellett a szürkevízellátás is.

Az ilyen mezők kialakíthatók lépés­álló, közepes, illetve nagy terhelhetőségű blokkokból is. Ezek lehetnek integrált tisztítóaknákon keresztül kamerázhatóak és nagynyomású tisztító/szippantó berendezésekkel tisztíthatók is. A csapadékvízzel hozott hordalékok és szennyeződések leválasztására előtisztító rendszerek, olajleválasztók is rendelkezésre állnak.

A teljes csapadékvíz-kezelő rendszer működőképességének kulcsa a pontos mé­retezés. A rendszer minden egységének egymással összehangolt méretezését ajánlott a termékeket kiválóan ismerő szakemberekkel végeztetni. Ez leginkább a gyártókkal összhangban oldható meg, akik a rendszerek tervezéséhez, kivitelezéséhez és fenntartható működéséhez megfelelő tanácsadással szolgálnak.•

 
Innotéka Mélyépítés