2017/2: városi vasút, pályaszerkezet, szerkezetmegerősítés, közút, földmű, geológia, alapozás, víztározó, híd, vízépítési műtárgy, duzzasztómű, töltés, talajvíz, rehabilitáció, csatornahálózat, csővezeték, csomópont, szigetelés, vízzáróság, metró, vasút
2017. szeptember 4.

Szerző:
Pénzes Bendegúz
építésvezető penzes.bendeguz@vasutepito.hu


Vasútépítő Zrt.

Nagypaneles tömbsínes rendszer a Vasútépítő Zrt. kivitelezésében

Régi-új felépítményünk

A közúti vasutaknak évszázados hagyományuk és elévülhetetlen létjogosultságuk van hazánkban, fővárosunkban és néhány nagyvárosunkban. Az 1970-es évektől épülő nagypaneles tömbsínes felépítmény teszi ki ma is a fővárosi villamosvasúti hálózat kb. 20-25%-át. Bár szakmai körökben is megoszlanak a vélemények alkalmazásának előnyeiről és hátrányairól más technológiákkal szemben, vitathatatlanul a leggyorsabban, legegyszerűbben és az egyik legolcsóbban építhető villamosvasúti pályaszerkezet.


Egyik hátránya, hogy a panelelemek között nincs kapcsolat, így nem tudnak együtt dolgozni, bár voltak erre irányuló fejlesztési próbálkozások, a jelenlegi kialakítás nem képes rá. A pontos, terv szerinti sínkoronaszint nem mindig biztosítható a vágány építésénél, mivel csak a panel végei szabályozhatóak, így a panel közepén fellépő esetleges gyártási hibák, például az előfeszítésből adódó „kardosság”, nem küszöbölhetők ki még pontos kivitelezéssel sem. A sínfej 10 mm feletti magassági kopása esetén korábban gyakori hibának számított a panelvályú és a beton sérülése, ez a tönkremeneteli jelenség az aszimmetrikus panelvályú megjelenésével tűnt el.

Budapesten a meglévő nagypaneles tömbsínes rendszer átépítésekor találkozunk ezzel a pályaszerkezettel, új építéseknél nem jellemző ennek a technológiának az alkalmazása. Az átépítés kétütemű, jól elkülöníthető a bontási és építési fázis. Bontásnál az átépítendő pályaszerkezet szabja meg a használandó eszközöket. Ha nem nagypaneles tömbsínes pályaszerkezetet bontunk, rendelkezésünkre áll a gépparkunk kifogástalan állapotban lévő forgó felsővázas, gumi- és vaskerékkel rendelkező munkagépe, ha nagypaneles vágányt bontunk, akkor a gumikinyomás az első munkafázis, ami csak erre a technológiára jellemző lépés. Ezt egy homlokrakodóra függeszthető speciális szerkezettel tudjuk megtenni, amely kis felületen érintkezik a szorítógumival, és azt a munkagép súlyának segítségével kinyomja a panel­vályúból (1. kép).

1. kép. Gumikinyomó munka közben

A hézagnélküli felépítmény tömbsínjeit a vályúból kiemelve rövid, rendszerint kb. 6 m-es darabokra vágjuk, utána elszállítjuk (2. kép).

2. kép. Hézagnélküli felépítmény bontása

Ha a bontott szakasz alatt található pályalemez javítást igényel, aszfaltréteggel korrigáljuk, majd az így kijavított pályalemezre fektetjük a paneleket egy speciális célszerszám és autódaru segítségével (3., 4. kép). A panelfektetést előzetes geodéziai felmérés követi, utána a panelek hozzávetőleges helyének megjelölése következik.

3. kép. Betonpanel mozgatása munkaterületen, útátjáró átépítéséhez
4. kép. Panelek fektetése autódaruval

A pálya magassági vonalvezetését szintezőműszerrel, faékek alkalmazásával állítjuk be, míg a vízszintes vonalvezetésnél az ívek ívkitűzéssel, az egyenesek „egyenesbe intéssel” kerülnek a terv szerinti helyükre. Sínrendszer váltása esetén az átmeneteknél különös figyelmet kell fordítani a magassági viszonyokra, mert hibás fektetéssel többletfeszültséget generálhatunk a sínben, és ezzel gyorsabb avulást vagy síntörést okozhatunk. Az utóbbi időben – megrendelői kérésre – gyakran készülnek olyan keresztmetszeti elrendezések, amelyeknél a pályában nincsen oldalesés. Ez a ritkán takarított, eldugult vízelvezető rendszerek és a domborzati viszonyok miatt már kisebb panelsüllyedésnél is vízelvezetési hiányosságokat okozhat. Az eltömődött, nem működő vízelvezető rendszerek a betonpaneleken további avulási jelenségeket idéznek elő, és a vályúk víztelenítését szolgáló vízelvezetők sem tudják betölteni feladatukat. A nagy panelelemekben nincs előre beépített víznyelő, ezért a fektetés után a terv szerint kell elhelyeznünk a víz­elvezető rácsot, ami a betonpanel megvágásával történik.
Síntörés esetén az elhelyezett sínösszekötő kábelszekrényekbe beépítendő 240 mm2-es rézkábel-átvezetések biztosítják az elektromos rendszer folytonosságát. A farostlemezeken, faékeken ülő betonpaneleken injektáló furatok találhatóak (5. kép), amelyeken keresztül gyorsan kötő, folyós konzisztenciájú speciális habarcs juttatható a panelek alá (6. kép).

5. kép. A betonpanel vályújában található injektáló furat
6. kép. Munkairány szerinti betonozás és injektálás

A pályaszerkezet rugalmasságát a panelvályúba kerülő talpgumi biztosítja. A talpgumi elhelyezésekor arra kell ügyelni, hogy ne kerüljön szennyeződés a panelvályúba, ezért a vályút a talpgumi elhelyezése előtt ki kell söpörni. A sínek kiszállítás utáni elhelyezését és összehegesztését a paneleken célszerű elvégezni, a sínek vályúba helyezése után különös figyelemmel kell elvégezni a záróhegesztést, ügyelve a semleges hőmérsékleti zónán belüli hegesztésre. A tömbsín rögzítését szolgáló szorítógumi benyomása ugyanazon elv alapján – csak más célszerszám alkalmazásával – történik, mint az eltávolítása. Itt a benyomás elősegítésére célszerű a gumit mosószeres vízzel locsolni, ezzel is elősegítve a benyomódását.
Gumibenyomásnál figyelni kell továbbá arra, hogy a sínre is elegendő súly nehezedjen annak érdekében, hogy a szorítógumi ne kerülhessen a síntalp alá. Az aszfaltozási, bitumenes hézagkiöntési munkálatok, majd az eredeti forgalomtechnikai rend visszaállítását megvalósító forgalomtechnikai feladatok elvégzése után a vágány ismét átadható a forgalomnak.
A nagypaneles vágány avulásánál gyakran találkozunk az előregyártott panelelem betonfelületének tönkremenetelével és fekszinthibákkal. A panelelemek csatlakozási hézagainak állagromlása esetén a bejutó víz panelmozgást okoz, ez pumpáló hatást vált ki, ami tovább rontja a pálya geometriáját, és újabb hibákhoz vezet. További hibajelenség lehet az egyenáramú vontatási nemből is adódó panelvályú-korrózió, valamint a szorítógumi öregedéséből származó meghibásodás, ami kedvezőtlen esetben a vágány kivetődését okozhatja.

Cégünk szabadalma a nagypaneles tömbsínes vágányrendszer azon fenntartási technológiája, amellyel a lesüllyedt panelek megemelhetőek, és így a vágány építéskori magassági helyzete visszaállítható. A technológia három fázisra bontható: az első a panelek fúrása és a dűbelek elhelyezése a furatban, a második a panelek megemelése sodronykötél, bak és gerenda segítségével, a harmadik pedig az injektálás, az átépítésnél is alkalmazott speciális habarcsanyaggal. Itt a gyorskötésnek kiemelt szerepe van, mivel az ehhez hasonló fenntartási munkákra nem kérhető vágányzár, így üzemszünetben, az utolsó és az első járat között kell elvégezni.
Társaságunk idén tavasszal, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként kötött több évre szóló keretszerződést a BKV Zrt.-vel. A szerződés a nagypaneles tömbsínes villamosvasúti felépítményrendszerek javítását, felújítását szolgálja. Cégünk széles körű szakmai ismeretekkel és óriási tapasztalattal rendelkezik a budapesti villamosvasúti vágányhálózattal kapcsolatban. Gyakran előfordul, hogy a saját, 15-20 évvel korábbi munkánkat kell átépítenünk, így a munkaterületek ismétlődése miatt olyan tapasztalatokra tettünk szert, amelynek köszönhetően – a helyi adottságokat ismerve – meg tudjuk előzni azokat a hibákat, amelyek egyébként váratlanok lennének.

7. kép. Gyors, precíz, akadálymentes munkavégzés

Gépparkunk karbantartott és modern, dolgozóink jól képzettek és felkészültek, a városi villamoshálózaton megjelenő problémákra gyorsan, hatékonyan és nagy szakértelemmel tudunk reagálni (7. kép).•

 
Innotéka Mélyépítés