2016/2: közút, vasút, városi vasút, alagút, geológia, híd, aluljáró, felüljáró, vízépítési műtárgy, csatornahálózat, anyagvizsgálat, szigetelés, zsalurendszer, tároló
2016. július 26.

Szerző:
Mercz Gábor vasúttervezési osztályvezető merczg@utiber.hu


A tendertervek és az ajánlati dokumentációk idén novemberre készülnek el

Integrált villamos- és nagyvasúti rendszer

Az átszállásmentes közlekedés igénye a személyszállításban már a 19. század végén megfogalma­zódott. Erre hazánkban is számos korabeli példa lelhető fel. A motorizáció felgyorsulásával ez az igény a 20. század végén Európa-szerte újra előtérbe került.


Erre az igényre jelentett választ a tram-train integrált villamos- és nagyvasúti rendszer, mellyel megvalósítható volt a helyközi, illetve a településen belüli közlekedés összefűzése, ezáltal szükségtelenné vált az egy utazáson belüli több közlekedési eszköz igénybevétele. Az első és leghíresebb tram-train üzem Karlsruhe és Bretten viszonylatában valósult meg 1992-ben. Azóta számos országban állítottak üzembe tram-train járműveket, amelyek nagy előnye más közlekedésszervezési formákkal szemben egyebek között az átszállásmentes közlekedéssel megtakarított idő, azaz a menetidő csökkenése. Ahol eddig bevezették, egyértelműen érezhető a terület- és településfejlesztő hatása.

A tram-train üzem hazai bevezetésének lehetősége az utóbbi évek­ben több helyen is felmerült. Eddig Szeged–Hódmezővásárhely agglomerációs térségben történt a legnagyobb előrelépés a megvalósulás érdekében. Első lépésként Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából 2012-ben részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT) készült, mely a Szeged–Hódmezővásárhely viszonylat vasút-villamos rendszerének optimális műszaki szolgáltatási paramétereit volt hivatott meghatározni. Ez egyértelművé tette, hogy a vasút-villamos rendszert Szeged belvárosa és Hódmező­vásárhely belvárosa között szükséges kiépíteni.

Hódmezővásárhely belvárosi szakasz, az Oldalkosár utcától a Szent Antal utcáig

A közvetlen (átszállásmentes) kapcsolat kialakításához a tram-train járművek Szegeden a meglévő 3-as villamos infrastruktúráját használnák, Szeged-Rókus állomáson pedig a villamos és a nagyvasút között egy jelenleg használaton kívüli nagyvasúti vágány nyomvonalának felhasználását javasolta a tanulmány. Szeged-Rókus állomás és Hódmezővásárhelyi Népkert nyílt vonali elágazás között a tram-train járművek a 135-ös sz. vasútvonalat, míg Hódmezővásárhelyi Népkerten a nagyvasútról letérve egy újonnan építendő, mintegy 3,5 km hosszú villamos infrastruktúrát használnának.

Hódmezővásárhely belvárosi szakasz, a Kossuth téri megálló látványterve

Szintén a hódmezővásárhelyi önkormányzat megbízásából a Hódmezővásárhely TramTrain Konzorcium (konzorciumvezető: UTIBER Közúti Beruházó Kft., konzorciumi tagok: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., Trenecon Cowi Tanácsadó és Tervező Kft.) 2015-ben elkészítette Szeged-Rókus állomáson az összekötő vágány átépítési, valamint Hódmezővásárhelyen az új villamos vonal engedélyezési terveit. A nagyvasúti szakaszon a tram-train és nagyvasúti forgalom lebonyolíthatósága és a távlati menetrend stabilitása érdekében a Szeged-Rókus állomás és az M43-as autó­pálya közúti műtárgya közötti szakaszon mintegy 3 km hosszban, továbbá az algyői Tisza-híd és Kopáncs állomás közötti szakaszon mintegy 5 km hosszban szükséges második vágány engedélyezési tervei is elkészültek. A konzorcium feladata volt emellett a korábban elkészült RMT felülvizsgálata, a környezetvédelmi engedély és a létesítési engedélyek megszerzése.

Hódmezővásárhely belvárosi szakasz Andrássy úti metszete

A tervezés során meg kellett oldani a váro­si közúti-vasút és a nagyvasút üzemátmenetének kérdését, mivel a tervezés megkezdésekor az ehhez szükséges műszaki-szabályozási környezet nem állt rendelkezésre. A tram-train szolgáltatójaként a MÁV-Start Zrt.-t, míg a hódmezővásárhelyi villamos szakasz üzemeltetőjeként a MÁV Zrt.-t jelöl­ték ki.

A két áramnemű (600 V egyenáram, 25 kV váltóáram) tram-train járművek műszaki specifikációja elkészült, előzetes típusengedéllyel rendelkezik. A járműbeszerzés közbe­szerzése előkészítés alatt van.

A tram-train üzem bevezetésének továb­bi feltétele a 135-ös sz. vasútvonal villamosítása, valamint a pályasebesség 100 km/h-ra emelése. Ennek érdekében a még szükséges létesítmények engedélyezési és tenderter­veinek elkészítésére, ezenkívül környezetvédelmi és egyéb létesítési engedélyek beszerzésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közbeszerzési kiírást tett közzé 2015-ben, melyet az UTIBER Közúti Beruházó Kft. által vezetett SZH TT Konzorcium nyert el. A még hiányzó engedélyezési tervek várhatóan ez év szeptemberére, míg a tendertervek és az ajánlati dokumentációk novemberre készülnek el.•

 
Innotéka Mélyépítés