2015/1: városi vasút, támfal, csatornahálózat, töltés, szigetelés, alapozás, alagút, metró
A Batthyány téri állomás födéme oszlopsoros alátámasztást kapott

A budai fonódó villamos a Szentendrei HÉV fölött

Hajdanában Dél-Budát és Észak-Budát köldökzsinórként kötötte össze a villamos. Majd jött a fejlesztés, és 1970-ben – a Kelet–Nyugati Metró közlekedésfejlesztési koncepciójához igazodva – a villamosvonal meg­szakadt. A HÉV-et a Margit hídtól kéreg alatti alagútban a Batthyány térre vezették be, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a „metróhálózattal”.


A HÉV-alagút 1972. december 22-i avatása óta eltelt 42 év. Az építés alatt elhatározott gyorsítás miatt annak a szerkezeti kialakítása statikai váz, alapozás, födémszerkezet és építéstechnológia alapján heterogén kialakítással készült.
A budai fonódó villamoshálózat létrehozásában ismét – negyven év kihagyás után – a „mindenhonnan mindenhova kötött pályán” elv érvényesül, a tervek szerint maratoni hosszúságú, a várost észak–déli irányban átszelő járatokkal. A 17-es villamos pályájának teljes felújítása és a budai összekötés építése megkezdődött.

Villamos a HÉV helyén az 1960-as években

A feladat a fonódó villamos megvalósítása. Miért is fonódó? Mondhatnánk, hogy újra összefonódik Észak- és Dél-Buda a közvetlen villamoskapcsolat által, de a valóságban a vágányok fonódnak össze a Margit híd alatt, így biztosítva, hogy csak egy forgalmi sávot foglaljon el az átvezetés.

A következő feladatokat kellett és kell megoldani a HÉV-vel kapcsolatban:

  • a villamos elhelyezésének első feltétele volt, hogy a HÉV-födém alkalmas legyen a teherviselésre, ezt próbaterheléssel vizsgáltuk;
  • a korábbi próbaterhelési vizsgálat eredménye alapján a födém megerősítésére került sor az alagút kisebb fesztávú szakaszain acélkönyökös megtámasztással;
  • a HÉV érintett födémjén a szigetelési munkák ütemezetten folynak, majd a szigetelés védelmére alkalmazott hengerelt aszfalt elhelyezése következik;
  • a helyszínből adódóan ismert és ismeretlen, nagyszámú, nagy átmérőjű és sok esetben nagy nyomású közművek kiváltása is a feladataink közé tartozik;
  • májusban megkezdődött a villamos vágányhálózat építése;
  • a Batthyány téri aluljáró átépítésével zárult volna, de a próbaterhelés eredménye további beavatkozásokat igényel.
A Batthyány téri aluljáró átépítése a résfalak átvágásával

A Batthyány téri állomás födém­lemez-próbaterhelésének értékelése során nem lehetett egyértelműen kijelenteni, hogy a 21,6 m fesztávú födém­lemez rugalmas állapotban maradt. Továbbá a felszíni lejtésviszonyok helyreállítása miatt többletterhekkel és megvastagított villamos pályalemezzel kell a meglévő HÉV födémét megterhelni.

Próbaterhelés hajnalban, HÉV vágányzári ütemezéshez igazodva
Védőállvány az elkorrodált feszített tartók cseréjéhez

A HÉV-forgalom kiesése, Budapest nyári vérkeringése, a fesztiválok és egyéb társadalmi események nem engedik meg a késlekedést. A kivitelezés szépsége, hogy a feltárt szerkezeti hibák azonnali meg­oldásokat követelnek. A munkákat 60 na­pos vágányzár alatt kell elvégezni.

A födém mellett kiegészítő beton és ckt „alépítményre” volt szükség, mert a Bem tér vonalától 205 m hosszan hagyja el a HÉV födémét a villamos jobb pályája

A választott megerősítési mód az oszlopsoros alátámasztás. A középperon tengelyébe végigfutó, 300 mm átmérőjű varrat nélküli acélcső ingaoszlopok kerülnek, az oszlopsor alatt pontszerű alapokkal. A felső csomóponti kialakításnál 500 mm átmérőjű tárcsaelem beépítésével növelték az oszlopkeresztmetszetet, a felső kapcsolatot ragasztott csavarokkal, az alsó kapcsolatot dübeles lehorgonyzó csavaros kötéssel oldották meg, természetesen nagy szilárdságú aláöntő habarcs kiöntéssel.

Az elkészített oszlopsoros alátámasztás

A Batthyány téri állomás az oszlopok beépítése után ebben az évben már új peronburkolatokkal, új kihangosítással, felújított világítással és frissen festett falakkal fogadta a Szigetfesztiválra indulók áradatát.•

 
Innotéka Mélyépítés